ࡱ> 2417Tbjbj:dd jt f!###$# #3-L:0j y 4######j#### ######### : OGAOSZENIE Zgodnie z 12 ust. 4 Statutu ZBotowskiej Rady Seniorw stanowicego zaBcznik do uchwaBy nr XXXIV.244.2017 Rady Miejskiej w ZBotowie z dnia 30 pazdziernika 2017 r. w sprawie powoBania ZBotowskiej Rady Seniorw oraz nadania jej Statutu (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2017 r. poz. 7303), ogBaszam nabr kandydatw na czBonkw do ZBotowskiej Rady Seniorw. Liczba czBonkw Rady powoBywanych na zasadach okre[lonych w niniejszym ogBoszeniu wynosi 1. ZgBoszenie kandydatur nastpuje poprzez dostarczenie do Urzdu Miejskiego w ZBotowie w godzinach jego urzdowania, w terminie od 5 kwietnia 2018 r. do dnia 18 kwietnia 2018 r. (decyduje data wpBywu), karty zgBoszeniowej stanowicej zaBcznik do niniejszego ogBoszenia. Karty zgBoszeniowe, ktre wpByn po terminie wskazanym w ogBoszeniu, nie podlegaj rozpatrzeniu. Do zgBoszenia kandydata na czBonka nale|y doBczy o[wiadczenie o wyra|eniu zgody na kandydowanie do Rady. Kandydat musi posiada poparcie minimum 15 os26BDH ~ ͻr]rN;%h;Bh3'JB*CJOJQJ^Jphh;B5CJOJQJ\^J(h*h3'JB*CJOJQJ\^Jph"h*h3'J5CJOJQJ\^Jh*h3'JCJOJQJ\^Jh*CJOJQJ^Jh;BCJOJQJ^Jh*h3'JCJOJQJ^J"h*h*5CJOJQJ\^J"h*h3'J5CJOJQJ\^J"h*h*5CJOJQJ\^Jh*5CJOJQJ\^J vx~xz T $dha$ $dha$gdD $dh`a$ $dh`a$ P ,@RTíí٫٘مymy^h*h*CJOJQJ^Jh;BCJOJQJ^Jh*CJOJQJ^J%h;Bh*B*CJOJQJ^Jph%h;Bh*B*CJOJQJ^JphU+h;Bh;B5B*CJOJQJ\^Jph+h;Bh3'J5B*CJOJQJ\^Jph%h;Bh3'JB*CJOJQJ^Jph%h;BhyB*CJOJQJ^Jphb starszych mieszkaDcw Gminy Miasta ZBotw. Osob starsz, zgodnie z przepisem art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze[nia 2015 r. o osobach starszych jest osoba, ktra ukoDczyBa 60. rok |ycia. NiedopeBnienie tego warunku skutkuje odrzuceniem zgBoszenia kandydata do Rady. Udzielenie poparcia przez t sam osob wicej ni| jednemu kandydatowi do Rady skutkuje nieuwzgldnieniem gBosu poparcia tej osoby przy wszystkich zgBoszonych kandydatach. ZgBoszenia kandydatw do Rady bd podlega weryfikacji formalnej dokonywanej przez Burmistrza Miasta ZBotowa poprzez sprawdzenie kompletno[ci i poprawno[ci formularzy zgBoszeniowych. Imienna lista osb, ktrych kandydatury bd zgBoszone zgodnie z przepisami zostan zamieszczone na oficjalnej na tablicy ogBoszeD Urzdu Miejskiego w ZBotowie, stronie internetowej tego Urzdu, a tak|e w Biuletynie Informacji Publicznej Urzdu. ZBotw, dnia 4 kwietnia 2018 r. 80p1:p*/ =!n"#$% w666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666p62&6FVfv2(&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@6666_HmHnHsHtHf`f Normalnyd*$,CJKHOJPJQJ^J_HaJmHsHtHJA J Domy[lna czcionka akapituTiT 0 Standardowy :V 44 la ,k , 0 Bez listy D/D Default Paragraph FontRR NagBwek1 x$OJQJCJPJ^JaJDBD Tekst podstawowy x*/"* Lista^JH2H Podpis1 xx $CJ6^JaJ]0B0 Indeks $^JPRP D0 Tekst dymka dCJOJQJ^JaJX/aX D0Tekst dymka Znak CJKHOJPJQJ^JaJtHPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭VyqhKl*4(J q#cK-îd28D&s#Jc_66o6/U񅉄SÌZئrbFrIg:nx:Ĕ99&4jN iSMd*Ҧ1#lD(^ٰD:sE6)3w|?䠻_@/Opu6xV(D~N-| ] lK546Rl?%C#O01vna0`+%Gdcl GȌU`sI<(= x]J]l tԁOt/VoRݓh~u A4pBg֜+Y;)OݔlU' RyAG65A5<V7QMq8XuӒfY3"=3l-oW5V[CN+|wSnwvJ Y5 F̠&aQvlx -뷶jwVt0xrQ Cm{,nv5\.S D$Yڀ-J[uJz5 ?:5Z7#^(u1&W{ތU꫊د7*ߙ{!tl5fwЪtq:nT=v k:V=*^&whv36V`^PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!A theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK]  T T 8@0( B S ?_GoBack!"o !"gxHMUUcn~.Bl !"gxHMUUcn~.Bl3'JSXyDS*;B@hhUnknown G*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7.@CalibriU Arial Unicode MSArial9Calibri5Mangal9. ")Segoe UIC.,{ @Calibri LightA$BCambria Math" hAa'"dg"dgc ! 0K PD! xxYy Magdalena WendaMagdalena WendaOh+'0x ( 4 @ LX`hpMagdalena WendaNormalMagdalena Wenda6Microsoft Office Word@ @>@nH@>՜.+,0 hp|   Tytu "#$%&'(*+,-./03Root Entry FM351Table WordDocument:SummaryInformation(!DocumentSummaryInformation8)CompObj{ F)Dokument programu Microsoft Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q