Senior pojedzie bezpłatnie!

  • 22.10.2019, 19:47 (aktualizacja 23.10.2019, 09:15)
  • iej
Senior pojedzie bezpłatnie!
Burmistrz Miasta Złotowa serdecznie zaprasza do udziału w pilotażowym programie „TRANSPORT DLA SENIORA”, czyli bezpłatne przejazdy w granicach administracyjnych Gminy Miasta Złotów dla osób 70+

Kiedy ?
Od 28 października do 29 listopada 2019 r.
Dla kogo ?
Dla mieszkańców Gminy Miasto Złotów, którzy mają ukończone 70 lat. Dokąd ?
W granicach administracyjnych Gminy Miasto Złotów.
Jak zamówić przejazd ?
Zgłoszenia przejazdów i odwołania odbywają się za pośrednictwem koordynatora usług – pracownika Urzędu Miejskiego w Złotowie, telefonicznie pod numer: 67 263 26 40

Zgłoszenia przejazdu należy dokonać w godzinach od 8.00 do 14.00 najpóźniej na jeden dzień przed planowanym przejazdem.

 

REGULAMIN:

Program przeznaczony jest dla osób 70+, które chciałyby skorzystać z przejazdów przewoźnika w celu załatwienia spraw osobistych. Program służy zbadaniu potrzeb seniorów w tym zakresie i jest finansowany całkowicie ze środków Gminy Miasto Złotów.

 

Regulamin pilotażowego programu „TRANSPORT DLA SENIORA W ZŁOTOWIE”

1.   Z programu mogą bezpłatnie korzystać wyłącznie mieszkańcy Gminy Miasto Złotów, którzy mają ukończone 70 lat.

2.    Zgłoszenia przejazdów i odwołania będą odbywać się za pośrednictwem koordynatora usług - pracownika Urzędu Miejskiego w Złotowie pod numerem: 67 263 26 40.

3.    Zgłoszenie potrzeby przejazdu może dokonać zarówno sam senior, jak i w jego imieniu rodzina lub osoba trzecia.

4.    Osoba zgłaszająca lub upoważniona (senior) musi podać dane korzystającego z przejazdu: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, trasę przejazdu oraz datę  i godzinę przejazdu, dane kontaktowe.

5.    Zgłoszenia przejazdu należy dokonać w godzinach od 8.00 do 14.00 najpóźniej na jeden dzień przed planowanym przejazdem.

6.    Odwołanie zgłoszonego przejazdu:

·         zaplanowanego w godzinach 9.00 - 14.00 należy zgłaszać najpóźniej na dwie godziny przed planowanym przejazdem,

·         zaplanowanego w godzinach 14.00 – 19.00 należy zgłaszać najpóźniej do godziny 12.00 w dniu planowanego przejazdu,

7.    W przypadku zmiany dnia przejazdu, następuje anulowanie i przyjęcie nowego zgłoszenia.

8.    Bezpłatne przejazdy mogą odbywać się wyłącznie w granicach administracyjnych Gminy Miasta Złotów.

9.    Nie będą przyjmowane zgłoszenia dotyczące sytuacji nagłych, np. pogorszenie stanu zdrowia (w tym przypadku należy skorzystać z usług transportowych placówek medycznych).

10.  Przewozy będą odbywały się od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach od 9:00 do 19:00 w okresie trwania projektu tj. od dnia 28 października 2019 r. do dnia 29 listopada 2019 r.

11.  Przewoźnik może zaczekać na seniora z przejazdem powrotnym do 30 minut w przypadku jednoczesnego zamówienia przejazdów w dwie strony („tam” i „z powrotem”).

16.  Po każdym ukończonym przejeździe senior potwierdza własnoręcznym podpisem wykonanie usługi na oświadczeniu przekazanym przez przewoźnika.

17. Osoba upoważniona może skorzystać maksymalnie z 4 bezpłatnych przejazdów w trakcie realizacji programu. Przejazd jest rozumiany jako kurs w jedną stronę.

18. Osoba upoważniona (senior) przyjmuje do wiadomości, iż Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), przetwarzanych w związku                                z realizacją pilotażowego programu pn. „TRANSPORT DLA SENIORA  W ZŁOTOWIE” – jest Burmistrz Miasta Złotowa, Al. Piasta 1, 77-400 Złotów.

19. Inspektorem IOD jest Pani Beata Lewandowska e-mail: [email protected]

20.Przetwarzanie danych osobowych osoby upoważnionej (seniora) odbywać się bedzie w celu realizacji pilotażowego programu „TRANSPORT DLA SENIORA W ZŁOTOWIE” Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art 6 ust.1 lit.e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO).

21. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi. Podstawa ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
22. Dane osobowe osób upoważnionych nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

23.Osoba upoważniona (senior) posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

24.Osoba upoważniona (senior) posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.

25. Podanie przez osobę upoważniona (seniora) danych osobowych jest warunkiem realizacji celów, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania zadań oraz obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

26. Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom: partnerom, czyli firmom, z którymi współpracuje Administrator. Do danych mogą mieć też dostęp podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

     Kat. odbiorców osoby fizyczne, osoby prawne, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikaja z obowiązujacych przepisów prawa podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzaja dane.

27. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

28. Osoba upoważniona (senior) biorąc udział w programie oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i w pełni akceptuje jego warunki.

iej

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (3)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu www.pzl24.pl z siedzibą w Złotowie, który jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Donek
Donek 23.10.2019, 06:24
"Załatwienia spraw osobistych"... na cmentarz i spowrotem też?
sъmьrtь
sъmьrtь 23.10.2019, 09:34
Nie no na cmentarz tylko w jedną stronę,powrotu już nie będzie....oczywiście za okazaniem odpowiednich dokumentów.
Donek
Donek 23.10.2019, 06:25
Trochę źle zabrzmiało - chodzi o odwiedzenie grobu w tym okresie?

Pozostałe