Inservices Agnieszka Szafrańska

Wrocław 50-538
ul. Armii Krajowej 4C/6

Utworzenie nowej firmy i rozpoczęcie działalności gospodarczej czy też rozwój już istniejącego i działającego przedsiębiorstwa wymaga zazwyczaj zainwestowania poważnych środków. Można użyć wypracowanych wcześniej środków własnych, zaciągnąć kredyt, skorzystać z leasingu. Wraz z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej przed przedsiębiorcami otworzyła się kolejna możliwość pozyskania kapitału na utworzenie czy rozwój firmy. Są  nią dotacje z unijnych Programów Operacyjnych.

W obecnej perspektywie budżetowej polscy przedsiębiorcy mogą aplikować o środki z sześciu ogólnopolskich programów operacyjnych: PO Inteligentny Rozwój, PO Infrastruktura i Środowisko, PO Wiedza Edukacja Rozwój, PO Polska Cyfrowa, PO Europejska Wspólnota Terytorialna, PO Polska Wschodnia. Ten ostatni dostępny tylko dla beneficjentów ze wschodnich województw. Poza tymi programami dofinansowanie projektu można uzyskać na szczeblu wojewódzkim z Regionalnego Programu Operacyjnego. Dostępne są też środki przyznawane w dwóch specjalistycznych programach: Rybactwo i Morze oraz Rozwoju Terenów Wiejskich.

Przyznawanie unijnego dofinansowania odbywa się na drodze konkursu a ilość środków jest ograniczona. Suma kwot o jakie aplikują zgłaszane projekty jest zawsze dużo większa niż kwota do rozdysponowania i pozytywnie procedurę konkursową przechodzą tylko najlepsze projekty. I nie wystarcza tu znakomity pomysł. Nie mniej ważny jest sposób jego przedstawienia. Dokumentacja konkursowa musi spełniać szereg wymogów i wytycznych, aplikujący musi przejść szereg procedur, ominąć wiele biurokratycznych raf. 

Gdy zamierzamy aplikować o dofinansowanie a nie mamy pewności, że podołamy właściwemu przygotowaniu projektu, możemy skorzystać z usług takiej firmy jak InServices, wyspecjalizowanej w pomocy w ubieganiu się o unijne dotacje. InServices, dzięki wieloletniemu doświadczeniu, skutecznie pomoże w wyborze odpowiedniego programu, doradzi przy opracowywaniu projektu i sporządzeniu dokumentacji konkursowej, sprawnie przeprowadzi nas przez procedury na etapie oceny projektu. Oferta InServices obejmuje także pomoc przy prawidłowej realizacji projektu i właściwym jego rozliczeniu. To bardzo ważne, gdyż sama decyzja o przyznaniu dofinansowania nie oznacza końcowego sukcesu. Dopiero prawidłowa, zgodna z harmonogramem realizacja projektu, odpowiedni wybór dostawców, kontrahentów i wykonawców a na koniec właściwe rozliczenie projektu zapewnią, że przyznane środki w całości wspomogą nasz projekt.

InServices Dofinansowanie unijne. Pomoc w pozyskiwanuiu dotacji dla firm.