Niedziela, 16.06.2019

Co daje EKUZ a co ubezpieczenie turystyczne?

  • 06.06.2018, 12:00
  • Grupa Tipmedia
Co daje EKUZ a co ubezpieczenie turystyczne?
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) powinna oczywiście stanowić niezbędny element wyposażenia każdego turysty, ale niestety nie jest to wystarczająca ochrona. Posiadanie karty EKUZ wiąże się oczywiście z szeregiem korzyści, ale niestety również z wieloma ograniczeniami. Co zatem daje EKUZ a co ubezpieczenie turystyczne i na które rozwiązanie się ostatecznie zdecydować?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) zapewnia bezpłatny dostęp do podstawowej opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Jednak w odróżnieniu od ubezpieczenia turystycznego na wakacyjnapolisa.pl, zakres ochrony karty może okazać się niewystarczający. Co daje posiadanie karty EKUZ w wakacyjnapolisa.pl?

 

EKUZ w przeciwieństwie do polisy turystycznej, nie posiada dodatkowej ochrony w postaci ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC), bagażu czy usług assistance.

EKUZ vs. polisa turystyczna

W ramach EKUZ na bezpłatną opiekę medyczną można liczyć jednak wyłącznie w placówkach publicznej służby zdrowia. Jeśli chodzi o zasady, to w zależności od danego kraju, mogą one się mniej lub bardziej różnić. Za granicą koszty leczenia są znacznie wyższe i często za usługi refundowane w Polsce trzeba w części lub nawet w pełni zapłacić. Przykładem jest leczenie stomatologiczne, które w większości krajów pacjent musi pokryć z własnej kieszeni w 100%. Nie ma także co liczyć na dodatkowe świadczenia typu usługi Assistance. Karta EKUZ nie obejmuje kosztów akcji ratunkowych ani też kosztów powrotu do kraju. Nie jest ona również dokumentem wystarczającym do uzyskania leczenia planowanego. Zatem dlaczego warto zdecydować się na ubezpieczenie turystyczne w wakacyjnapolisa.pl?

Zaletą indywidualnego ubezpieczenia turystycznego z pewnością jest to, że obowiązuje ono nie tylko w krajach europejskich, ale także w każdym państwie, do którego ma zamiar udać się turysta. Przed wykupieniem polisy wystarczy określić swój cel podróży, aby ustalić nie tylko koszt ubezpieczenia, ale i jego zakres. Ponadto można liczyć na zdecydowanie szerszy zakres ochrony. Z bezpłatnej opieki medycznej można korzystać zgodnie z warunkami ubezpieczenia bez względu na to, jaki charakter będzie miała dana placówka medyczna. Turysta nie jest zatem ograniczony tylko do szukania pomocy w placówkach publicznej służby zdrowia. Co więcej, można liczyć nie tylko na pokrycie kosztów leczenia, ale również usługi assistance.

W pakiecie indywidualnego ubezpieczenia turystycznego znajdują się dodatkowe świadczenia: Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków, bagaż podróżny, Odpowiedzialność Cywilna, sprzęt sportowy, koszty odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej oraz koszty anulowania noclegu/biletu lotniczego czy utraty dokumentów.

Osoby posiadające prywatne ubezpieczenie zdrowotne nie muszą przejmować się kosztami poniesionymi w następstwie nagłego zachorowania czy nieszczęśliwego wypadku w czasie swojej zagranicznej podróży. Przedmiotem polisy turystycznej są koszt leczenia, koszty transportu chorego do kraju i transportu zwłok do miejsca pochówku oraz koszty związane z organizowaniem i świadczeniem natychmiastowej pomocy assistance. To samo dotyczy kosztów ratownictwa i dodatkowych opcji. 

Indywidualna polisa turystyczna czy też karta EKUZ – na które rozwiązanie się zdecydować?

Każda osoba planująca wyjechać za granicę w celach turystycznych, powinna wyrobić sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, co jest zresztą całkowicie bezpłatne. Już samo posiadanie karty EKUZ jest wystraczające do uzyskania podstawowej opieki medycznej przez turystę znajdującego się poza granicami swojego kraju. Trzeba jednak pamiętać o tym, że obowiązuje ona jedynie na terytorium państw członkowskich UE/EFTA. Ponadto za wiele usług medycznych za granicą trzeba w części czy nawet w całości zapłacić, gdyż nie są one refundowane przez NFZ.

W związku z tym już sami przedstawiciele NFZ zachęcają do wykupienia dodatkowego ubezpieczenia turystycznego. Wówczas zakres świadczonych usług medycznych znacznie się poszerza. Posiadanie podwójnego zabezpieczenia w postaci polisy i karty EKUZ jest najlepsze co może zrobić dla swojego zdrowia i portfela osoba przebywająca poza granicami swojego kraju. Jest to kompleksowa ochrona zarówno w przypadku choroby, jak i nieszczęśliwego wypadku.

Grupa Tipmedia
Podziel się: