Niedziela, 16.06.2019

Badania geologiczne gruntu – jaka jest ich istota w procesie inwestycyjnym?

  • 17.05.2018, 15:00
  • Grupa Tipmedia
Badania geologiczne gruntu – jaka jest ich istota w procesie inwestycyjnym?
Ocena właściwości gruntowych to jedna z bardziej istotnych rzeczy, jaka decyduje o technologii i kosztach przeprowadzenia inwestycji. Firmy geologiczne posiadają doświadczenie oraz specjalistyczny sprzęt do wykonania ekspertyzy – z całą pewnością nie jesteśmy w stanie tego zrobić sami, lub, co gorsza, pominąć tego etapu i przejść bezpośrednio do budowy. Jakie są cele badań geologicznych?

Przed przystąpieniem do zagospodarowania przestrzeni musisz ocenić stan gruntu. Będzie w tym celu potrzebna obecność na działce geologa, który pobierze próbki do przeprowadzenia badań laboratoryjnych oraz dokona minimum 3 odwiertów. Po przeprowadzeniu sondowań będzie można z dużą dokładnością ocenić jak zachowa się grunt pod naszym przyszłym domem. Parametry geotechniczne wyznaczone przez geologa laboratoryjnie posłużą w procesie projektowym do prawidłowego obliczenia oraz dobrania fundamentów.

Badania geologiczne, a ocena nośności gruntu i poziomu wód gruntowych

Jest to główny cel badań geologicznych. Jeśli nasz dom ma znaleźć się na gruntach nośnych, to musi zostać zastosowany odpowiedni fundament, który ochroni nasz dom przed skutkami, w postaci pękających ścian i sufitów. Wyobraźmy sobie ile dodatkowych środków możemy stracić na renowację budynku, jeśli nie wykonamy odpowiednio badań geologicznych. W najgorszym wypadku groźbą jest nawet utrata stateczności budynku.

Także ocena poziomu zwierciadła wody gruntowej jest szalenie istotna, gdy planujemy realizację domu podpiwniczonego. Firma geologiczna wykona odpowiednie pomiary hydrogeologiczne, a my skutecznie odwodnimy wykop w trakcie budowy oraz będziemy w stanie dobrze dobrać izolację piwnicy.

Fot. Przeprowadzane badania geologiczne przez firmę Interra Geologia z Poznania

Badania geologiczne to spokojny sen dla inwestora

Mając przygotowany przez geologa pełen obraz tego, co będzie dziać się pod naszym budynkiem, mamy możliwość odetchnięcia z ulgą. Przecież bezpieczeństwo i stateczność budowli to najważniejsza kwestia. Na etapie planowania realizacji inwestycji badania geologiczne mogą być czynnikiem decydującym w przypadku doboru technologii.

Na poziomie wykonywania badań geologicznych można z dużą dokładnością oszacować koszta posadowienia. To bardzo ważny czynnik w obu przypadkach. Gdy wymagane będzie solidniejsze fundamentowanie, niż oszacowano pierwotnie, wtedy inwestor może przesunąć część środków na ten cel, mając jednocześnie czas na znalezienie oszczędności w innym sektorze. Także w przypadku pozytywnej oceny można nieco obniżyć standard fundamentu, a zaoszczędzone koszta wykorzystać tam, gdzie pierwotnie brakowało funduszy.

Grupa Tipmedia
Podziel się: