Niedziela, 16.06.2019

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego – co musisz wiedzieć o KNF?

 • 25.04.2018, 10:00
 • Grupa Tipmedia
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego – co musisz wiedzieć o KNF?
Komisja Nadzoru Finansowego jest jednym z głównych organów władzy. Do jej głównych zadań należy przede wszystkim kontrola i nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce. Od 22 lipca 2017 r. KNF prowadzi również Rejestr Firm Pożyczkowych, zrzeszających jedynie rzetelnych i sprawdzonych pożyczkodawców. Dodatkowo stworzona przez KNF lista ostrzeżeń publicznych informuje konsumentów rynku pożyczkowego o nieuczciwych instytucjach pozabankowych. Dowiedz się więcej o zadaniach Komisji.

Czym jest Komisja Nadzoru Finansowego?

Komisja Nadzoru Finansowego, czyli KNF to centralny organ władzy państwowej sprawujący kontrolę nad rynkiem finansowym. Urząd ten powołany został wraz z ustawą o nadzorze nad rynkiem finansowym, 21 lipca 2006 r. Co ważne, w chwili utworzenia KNF przejęła ona kompetencje takich instytucji, jak Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, Generalny Inspektorat Nadzoru Banku oraz Komisja Nadzorów Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.

Od chwili wejścia w życie ustawy o KNF (1 stycznia 2008 r.), nadzór nad Komisją sprawuje Prezes Rady Ministrów. W skład KNF wchodzi natomiast 8 członków:

 • Przewodniczący Komisji
 • Dwóch zastępców przewodniczącego
 • Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Prezes Narodowego Banku Polskiego
 • Przedstawiciel ministra właściwego do spraw zabezpieczania społecznego
 • Przedstawiciel ministra właściwego do spraw instytucji finansowych
 • Przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki

Komisja Nadzoru Finansowego – zadania

Komisja Nadzoru Finansowego posiada szerokie kompetencje. Jak sama nazwa mówi, do jej głównych zadań należy przede wszystkim kontrola i nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce. W skład niego wchodzą, m.in. sektor bankowy, rynek kapitałowy, rynek ubezpieczeniowy oraz sektor kas spółdzielczych.

Ponadto do zadań KNF należy podejmowanie różnorakich działań, które służyć mają prawidłowemu funkcjonowaniu, rozwojowi oraz konkurencyjności rynku finansowego. Dodatkowo Komisja podejmuje również działania edukacyjno-informacyjne, jak i bierze udział w przygotowaniach projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad finansowym rynkiem. 

Co ważne, istnieją różnice między KNF a UKNF, czyli Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego. Komisja przede wszystkim podejmuje uchwały, decyzje oraz postanowienia. Następnie wykonuje zadania przy pomocy Urzędu. Jego pracami natomiast kieruje przewodniczący KNF oraz jego dwaj zastępcy.

Czym jest lista ostrzeżeń publicznych KNF?

Na mocy ustawy z dnia 23 października 2013 r. do ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym został wprowadzony przepis - art. 6b. Według niego Komisja Nadzoru Finansowego zobowiązana jest do podawania do publicznej wiadomości informacji o złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia określonych przestępstw. Najprościej mówiąc, na tzw. czarną listę trafiają podmioty, co do których KNF złożyła do prokuratury wniosek o możliwości popełnienia przestępstwa.

Ważne – lista ostrzeżeń publicznych zamieszczona jest na stronie internetowej KNF, warto sprawdzić czy nie ma tam instytucji pożyczkowej, w której chcieliśmy zaciągnąć zobowiązanie

Jeśli chodzi o źródła, z których czerpie KNF do wyszukiwania podejrzanych instytucji, to są to najczęściej sygnały oraz skargi przekazywane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Doskonałym źródłem są również organy państwowe, takie jak policja czy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz podmioty nadzorowane, przykładowo banki, jak i dziennikarze, którzy doskonale znają prawa konsumenta i pożyczkodawcy. Jeśli zatem zauważą jakiekolwiek nieprawidłowości związane z działaniami danej instytucji, mają możliwość zawiadomienia KNF.

Lista ostrzeżeń publicznych – usunięcie z czarnej listy

Istnieją trzy przypadki, w których można wykreślić dany podmiot z tzw. czarnej listy. Można tego dokonać na podstawie:

 1. Prawomocnej odmowy wszczęcia postępowania prokuratorskiego
 2. Umorzenia postępowania karnego
 3. Wyroku uniewinniającego

Usunięcie z listy ostrzeżeń publicznych może się odbyć jedynie na pisemny wniosek spółki. Komisja natomiast nie ma prawa usunięcia danej spółki z własnej inicjatywy. Dlatego możemy spotkać się z tym, że część uniewinnionych instytucji nadal figuruje na liście.

Rejestr firm pożyczkowych pod nadzorem KNF

22 lipca 2017 r. na mocy nowelizacji ustawy o kredycie konsumenckim, Komisja Nadzoru Finansowego uruchomiła Rejestr Firm Pożyczkowych, który doskonale podpowie, gdzie pożyczyć pieniądze. Od tej chwili, wszystkie instytucje pożyczkowe, które chcą rozpocząć swoją działalność na polskim rynku będą musiały w pierwszej kolejności uzyskać wpis do specjalnego Rejestru KNF.

Co ciekawe, wszystkie działające już w Polsce firmy pożyczkowe muszą zawnioskować o wpis do Rejestru do dnia 22 stycznia 2018 r. W przeciwnym wypadku, instytucje te nie będą miały możliwości legalnego prowadzenia dotychczasowej działalności.

Dokonanie wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych jest proste, a cały proces nikomu nie powinien sprawić większych komplikacji. Przede wszystkim firma specjalizująca się w szybkich pożyczkach online, która chce zostać wpisana do Rejestru ma obowiązek przesłania specjalnego wniosku do KNF. Dodatkowo powinna dostarczyć niezbędne dokumenty, które świadczyłyby o niekaralności zarządu, wysokości kapitału zakładowego (minimum 200 tys. zł z własnych środków) oraz formie prowadzenia działalności (spółka akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Kolejnym krokiem jest rozpatrzenie wniosku, a następnie dokonanie wpisu do Rejestru przez Komisję. Należy mieć na uwadze, że taki wpis wiąże się z poniesieniem dodatkowych opłat przez firmę pożyczkową. Koszt takiej czynności wynosi 600 zł.

Słuszność istnienia Rejestru Firm Pożyczkowych z punktu widzenia konsumenta korzystającego z dodatkowych źródeł finansowania jest niepodważalna. Korzystając z rejestru może on ustalić czy znajduje się w nim firma pożyczkowa, z której oferty ma zamiar skorzystać, sprawdzić jej numer rejestrowy, dane adresowe oraz numer KRS i NIP. Dzięki temu decyzja o zaciągnięciu zobowiązania finansowego jest bardziej przemyślana i obarczona mniejszym ryzykiem – komentuje Rafał Gibczyński, Prezes Zarządu Solven Finance.

Grupa Tipmedia
Podziel się: