Niedziela, 16.06.2019

Co zrobić, gdy szef nie chce Ci wypłacić wynagrodzenia?

  • 01.11.2018, 13:00
  • Grupa Tipmedia
Co zrobić, gdy szef nie chce Ci wypłacić wynagrodzenia?
Obowiązkiem pracownika jest rzetelne i skrupulatne wykonywanie obowiązków i zadań, za które odpowiedzialny jest na swoim stanowisku pracy. Natomiast pracodawca zobowiązany jest do terminowego wypłacania odpowiedniej kwoty wynagrodzenia. Co jednak zrobić, gdy nie otrzymujesz swojej pensji na czas lub Twój szef ani myśli Ci jej wypłacić?

Obowiązki pracodawcy

Pracodawca zobowiązany jest do wypłacania każdemu zatrudnionemu przez siebie pracownikowi wynagrodzenia w wysokości zawartej w umowie. Powinien to robić również w ustalonym terminie, co najmniej raz w miesiącu.

Gdy pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia

Jeśli Twój szef nie wypłaca Ci pensji w terminie, wiecznie spóźnia się z wykonaniem przelewu "bo zapomniał" lub "miał wiele na głowie" albo wcale nie pali się do tego, by wynagrodzić Cię za Twoją pracę – możesz złożyć skargę u odpowiednich organów:

         Państwowa Inspekcja Pracy – zawiadamia się okręgowego inspektora o tym, że pracodawca przestał wypłacać należące Ci się za Twoje obowiązki wynagrodzenie. Inspekcja Pracy, w związku ze złożoną skargą, ma prawo rozpocząć stosowną kontrolę i zażądać od Twojego szefa wyjaśnień w związku z zaistniałą sytuacją. W przypadku stwierdzenia przez inspektora niezgodności, może on nakazać pracodawcy natychmiastowe wypłacenie wynagrodzenia za pracę oraz opłacenia innych świadczeń, które przysługują zatrudnionemu pracownikowi lub wszcząć postępowanie w sprawie popełnienia wykroczenia przeciwko prawom pracownika.

         Sąd Pracy – jeśli Twój szef Ci nie płaci, możesz złożyć pozew do Sądu Pracy o zapłatę wynagrodzenia za wykonaną przez Ciebie pracę, wraz z naliczonymi za jej wypłacenie odsetkami. Z powodu niedotrzymania przez pracodawcę terminu wypłaty, a tym samym niewywiązanie się z umowy zawartej z pracownikiem, jest on zobowiązany do wypłaty odsetek. Powinien to zrobić nawet w sytuacji, gdy zatrudniony przez niego pracownik nie poniósł żadnej szkody z powodu otrzymania wynagrodzenia w późniejszym terminie. Odsetki obowiązują również wtedy, gdy pracodawca spóźnił się z wynagrodzeniem z różnych przyczyn i okoliczności, na które nie miał wpływu.
Pozew w Sądzie Pracy można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, którym może być np. inspektor pracy. W zależności od kwoty wynagrodzenia, jaką poszkodowany pracownik stara się odzyskać z tytułu wykonanej pracy, pozew składa się:

         do sądu rejonowego – gdy pracodawca jest winien kwoty w wysokości do 75 tysięcy zł lub

         do sądu okręgowego – gdy wartość przedmiotu sporu, czyli nieotrzymanego w terminie wynagrodzenia, wynosi ponad 75 tysięcy zł.

Wypowiedzenie pracy

Innym rowiązaniem jest również złożenie u pracodawcy wypowiedzenia umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym. Brak wypłacanego wynagrodzenia jest bardzo poważnym naruszeniem i złamaniem praw pracownika, w związku z czym ten ma prawo do rezygnacji z pracy, za którą nie otrzymuje należnej mu pensji. Warto to zrobić nawet wtedy, gdy problemy z otrzymywaniem pensji zgłoszone zostały do odpowiednich organów ścigania. By nie zostać bez pieniędzy i szybko znaleźć nową pracę – poszukaj ogłoszeń np. na stronie Pracuj.pl.

Grupa Tipmedia
Podziel się: