Konkurs Mikołajki

  • 24.11.2020, 22:54 (aktualizacja 24.11.2020, 22:57)
  • Janusz Justyna
Konkurs Mikołajki
Pomimo pandemii SM Piast w Złotowie nie rezygnuje z pewnych aktywności. Tradycyjnie zachęca najmłodszych mieszkańców spółdzielczych zasobów do udziału w konkursie plastycznym MIKOŁAJKI

 

Prosimy zapoznać się z regulaminem:

KONKURS PLASTYCZNY MIKOŁAJKI 

1. Organizatorem konkursu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piast” w Złotowie.

2. Cele konkursu – kultywowanie tradycji Mikołajek, rozwijanie talentu artystycznego dzieci, kreatywności i wyobraźni oraz umiejętności manualnych i plastycznych.

3. Udział w konkursie polega na wykonaniu pracy plastycznej płaskiej, której inspiracją są Mikołajki.

4. Pracę należy wykonać w formacie A4, dowolną techniką (grafika, rysunek, malarstwo, wycinanka, kolaż itp.).

5. Uczestnicy konkursu wykonują prace indywidualne.

6. Każdy uczestnik może wykonać maksymalnie 1 pracę dowolną techniką.

7. Fotografię pracy należy przesłać wyłącznie w formie elektronicznej do dnia 15 XII 2020 roku na adres e-mail: [email protected] wraz z podaniem w treści maila danych autora pracy: imię i nazwisko, adres zamieszkania w zasobach SM „PIAST”, wiek, nr telefonu rodzica/opiekuna prawnego oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową PIAST w Złotowie moich oraz córki/syna ………………………………………………………………. danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu”.

8. Prace oceniane będą w 3 kategoriach wiekowych: 4-5 lat / 6-7 lat / 8-9 lat.

9. Prace będzie oceniać komisja wyłoniona przez organizatora.

10. Nadesłane fotografie prac przechodzą na własność organizatora.

11. Z uwagi na pandemię, organizator wyjątkowo nie przyjmuje prac w wersji papierowej.

12. Konkurs zakończy się wręczeniem nagród (o sposobie odbioru nagród rodzice/opiekunowie prawni laureatów zostaną powiadomieni przez organizatora) oraz wystawą pokonkursową w formie elektronicznej na funpage’u SM „Piast” Złotów.

13. Kontakt z organizatorem: nr tel. 67 263 34 51 lub adres e-mail: [email protected]

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników, laureatów i wyróżnionych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „PIAST” z siedzibą w Złotowie (77-400), ul. Norwida 5.

2. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu plastycznego MIKOŁAJKI. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

3. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji konkursu.

4. Uczestnikom konkursu (ich opiekunom prawnym), którzy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, przysługuje prawo do:

a) sprostowania danych,

b) ograniczenia przetwarzania danych,

c) wniesienia sprzeciwu,

d) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

5. Uczestnikom konkursu (ich opiekunom prawnym) przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie oraz publikację danych uczestników (opiekunów prawnych)*.

7. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:

a) imię i nazwisko,

b) wiek,

c) adres zamieszkania w zasobach SM „PIAST”,

d) nr telefonu rodzica / opiekuna prawnego.

8. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.

* Wysyłając zgłoszenie do udziału w konkursie plastycznym MIKOŁAJKI, prosimy zamieścić w treści maila zgodę na przetwarzanie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową PIAST w Złotowie moich oraz córki/syna ………………………………………………………………. danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu”.

ZAPRASZAMY!🙂

Janusz Justyna

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu www.pzl24.pl z siedzibą w Złotowie, który jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe